1/9 – ändrade faktureringsuppgifter i Sthlm

Barnomsorgsavgiften faktureras i Stockholm av förskolan. Avgiftens storlek är bestämd genom lagen om maxtaxa och Stockholms stads avgiftsregler. Vi baserar faktureringen av barnomsorgsavgiften på de inkomstuppgifter samt vistelsetid (Heltid/Deltid) som ni registrerar i stadens e-tjänst ” Förskola och pedagogisk omsorg”. Faktureringsunderlaget hämtas av oss i början av varje månad, det är viktigt att ni håller alla uppgifter uppdaterade.

Alla ändringar ska ske digitalt via Stockholms stads e-tjänst och BankID.

Från den 1/9 ändrar vi till att fakturera för innevarande månad (istället för som tidigare i förskott för kommande månad). Denna ändring gör vi för att överensstämma med Stockholms stads rutiner. Vi tillämpar autogirodragning av avgiften den sista varje månad. Ni som redan har autogiro upplagt behöver inte göra någonting. Om ni behöver blanketter för att ansluta er till autogirobetalning så ber vi er att höra av er till ekonomi@visomvaxer.se.

I de fall man önskar en räkning via post kommer vi fr.o.m. oktobermånad ta ut en avgift för detta om 100 SEK.

För mer information om avgifter och vistelsetid hänvisar vi till Stockholms stads hemsida;

https://forskola.stockholm/avgifter/