12 aug – Barnbytardag

Barnbytardag innebär att ansvaret för barn från förskolan flyttas över till förskoleklass och fritidshem. Detta gäller såväl Stockholms stads kommunala som fristående förskolor.