200302 – Uppdaterad info med anledning av corona

Sen vårt senaste informationsbrev i förra veckan om Covid-19 och helgens rapportering i media så har vi fått några frågor från familjer som undrar hur förskolan gör för att minska risken för
smittspridning. Frågorna rör inte vårt vanliga arbete med god hygien och efterlevnad av rutiner. Föräldrarna som känner oro frågar istället om hur vi ställer oss till karantän av hemvändande
familjer som varit i riskområden.
Idag har även Folkhälsomyndigheten höjt risken för allmän spridning av coronaviruset i Sverige från ”låg” till ”måttlig”. Deras bedömning är att risken för att svenska medborgare att smittas av
s.k. importfall klassas som ”mycket hög” istället för som tidigare ”hög”.

Vad kan förskolan göra för att möta föräldrars oro?
Förskolan kan med nuvarande rekommendationer, myndighetsbeslut och skollag inte tvinga er vårdnadshavare att hålla era barn hemma utan sjukdomssymptom, men vi kan vädja till er. Vi som
Växer ber alla vårdnadshavare och familjer som vistats i riskområden där smittspridning sker att hålla sina barn hemma i s.k. ”frivillig hemkarantän” i 14 dagar för att minska risken för
smittspridning.
De områden som nu klassas som riskområden där smittspridning förekommer är: Kina, Sydkorea, norra Italien (Lombardiet, Piemonte, Emilia-Ro-magna och Veneto) och Iran. Viss spridning finns även sannolikt i Singapore och Japan.

Vi ber alla familjer att hjälpa till med att ta ett extra stort ansvar i en tid då ny information kommer fort och det finns stor oro i samhället. På så sätt kan andra föräldrar och personal känna
mindre oro för eventuell smittspridning. För att minska eventuell oro vill vi även passa på att berätta om våra interna riktlinjer för vår personal. Som arbetsgivare har vi ett arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för våra anställda. Vi har ingen anställd som vistats i något riskområde de senaste 14 dagarna. Vi vill inte utsätta era barn eller personal för risk till smittspridning som vi kan begränsa. Inga konferenser eller resor sker till riskområden. Om en anställd via smittspårning bedöms vara en risk för smittspridning kommer självklart den anställde tas ur tjänst och försättas i hemkarantän. I sådant fall kommer ni vårdnadshavare att bli informerade.

Informera förskolan via er Rektor
Om ni som familj vistats i riskområden under de senaste 14 dagarna ber vi er att kontakta er Rektor Åsa Olsson (Nacka) eller Ulrika Myrqvist (Stockholm). Om ni som familj trots vistelse i ett
riskområde med smittspridning väljer att lämna ert barn på förskolan så behöver vi veta det. Förskolan kommer då att informera familjerna på berörd förskola. Självklart utan att uppge vem
eller vilka som varit i ett riskområde (i enlighet med förskolans sekretess).

Vi vill på detta sätt möjliggöra att ni som vårdnadshavare kan fatta egna beslut om ert barn ska vara på förskolan eller inte.
Viktiga ord i dessa tider är hjälpsamhet, noggrannhet och omtanke.
Hjälp oss och varandra med att mota denna virusinfektion i grind. Tänk extra mycket på hygien och var noggranna med att inte utsätta er själva eller andra för onödiga risker.
Vi följer rapportering och myndigheters råd noggrant, ber er att göra detsamma. Om läget och rekommendationer ändras så kommer vi att skicka ut ny information till er.

Kontaktuppgifter:
Rektor Vi som Växer Stockholm
Ulrika Myrqvist
0725457430
ulrika@visomvaxer.se
Rektor Vi som Växer Nacka
Åsa Olsson
0722119333
asa@visomvaxer.se