200316 – Uppdaterad föräldrainfo ang coronaviruset

Först och främst vill vi verkligen tacka er familjer som hjälper till med att vara extra noggranna med sjukdomssymtom och hålla era barn hemma från förskolan för att undvika smittspridning. Det spelar stor roll för samhället att vi tillsammans arbetar för en trygg miljö för både barn och personal i förskolan. Vi vill också tacka extra mycket för den fina respons och öppna dialog vi har med er kring de utmaningar som vi möter som en följd av coronaviruset (COVID -19).

Vi  befinner oss i en situation där omvärldsläget förändras mycket snabbt. Vi i skolledningen håller oss ständigt (24/7) uppdaterade om utvecklingen i samhället och de råd och beslut som tas av bla. Folkhälsomyndigheten, Regeringen, Region Stockholm smittskydd och Skolverket. Vi som Växers krisorganisation inkl vår företagshälsovård arbetar med beredskapsplaner för olika situationer som kan uppstå i framtiden.

Ont om personalresurser – så hjälps vi åt!

Under den närmsta tiden har vi haft en mycket hög frånvaro bland såväl barn som personal. Eftersom även delar av vår personal är föräldrar och har barn som är hemma från skola/förskola, kan vi hamna i en situation där våra medarbetare inte riktigt räcker till. Ni kanske redan märkt detta då vi har försökt att lösa det genom att samarbeta mellan avdelningar, vara utomhus mycket och hitta olika lösningar under dagen. Det har även varit svårt för oss att ringa in våra s.k timvikarier. Vi vet att vi har er förståelse för situationen när vi ber om er hjälp.

Ni som har barn som kommer att vara hemma från förskolan, hjälp oss genom att frånvaroanmäla i god tid. Gärna för flera dagar i taget om ni redan vet att ert barn kommer att vara hemma. Det gör det lättare för oss att planera för bemanning och tillagning av mat.

Gör din frånvaroanmälan per mail till avdelningarna enligt principen;  avdelningsnamn@visomvaxer.se

En annan åtgärd som skulle underlätta är om ni som är föräldralediga skulle kunna hjälpa oss under en tid med att hålla era äldre syskon hemma så att vår personal kan räcka till för de familjer som verkligen måste arbeta. Vidare kanske föräldrar som arbetar hemifrån kan hämta något tidigare på dagen? Det gör det enklare för oss att planera och räcka till för fler som behöver oss. Förskoleverksamhet är en viktig samhällsbärande funktion och vi jobbar hårt för att förskolan ska vara öppen som vanligt.

Skydda dig och andra för att undvika smittspridning

Var rädda om varandra! Vi vill passa på att särskillt uppmärksamma er på Folkhälsomyndighetens uppdaterade riktlinjer om att hålla barn och er själva hemma under sjukdom, men även 2 symtomfria dagar efter sjukdom, innan ni återvänder till jobb och förskola. Tänk också på att inte hämta/lämna i våra lokaler om du har symtom för att undvika smittspridning.

Som tillägg till våra befintliga hygienrutiner, och det vi redan gör för att minska risken för smitta i förskolan, följer vi Folkhälsomyndighetens råd till skolor. Vi ställer in föräldravisningar och studiebesök samt Inga Risings storsångsamlingar under våren.

Övrig samhällsinformation, frågor och svar om coronaviruset, medicinska råd och riktlinjer hänvisar vi som vanligt till berörda myndigheter.

Folkhälsomyndigheten 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

MSB – Krisinformation
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Vårdguiden 1177

https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

ni kan även kontakta det nationella informationsnumret 113 13.

Vi vill även tipsa om BRIS (Barnens rätt i samhället) råd om hur du pratar med barn om covid -19

https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

 

Kontaktuppgifter:

Rektor Vi som Växer Stockholm

Ulrika Myrqvist
0725457430

ulrika@visomvaxer.se