200420 – Ny rutin vid hämtning och lämning

Som en del i att arbeta aktivt mot spridning av smitta under rådande pandemi har vi beslutat att följa Stockholms Stads rekommendation att lämning och hämtning av barnen så långt det är möjligt ska ske utomhus. Det innebär inte att vi kommer att vara utomhus under hela dagen utan är ett sätt att undvika att många föräldrar vistas i lokalerna samtidigt.

Från och med måndag den 20/4 kommer det att finnas pedagoger ute på gården från kl 7.15 som tar emot barnen utomhus. Det är viktigt att ni informerar pedagogerna om ert barn har behov av att äta frukost eller inte. Se till att barnen har ordentligt med kläder på sig så att vi kan vara utomhus en stund innan frukost och annan pedagogisk verksamhet tar vid.

På eftermiddagen kommer vi att göra på samma sätt från kl 14.45, dvs pedagogerna är ute med barnen och ni hämtar utomhus. Under rådande omständigheter är det extra viktigt att ni stämmer av och gör en tydlig överlämning och hämtning hos en pedagog som prickar av barnet på vår närvarolista.

tack för ert samarbete!