Titta teckning!

Papper och penna har ett bredare användningsområde än att ”bara” rita och skriva. Det är ett verktyg för att kunna gestalta det en tänker. Vi ritar inte för att fördriva tiden, utan det kan istället förstås som ett sätt att bearbeta medvetet eller omedvetet upplevelser som en har varit med om.

Det du känner bryr du dig om!

Nu har vi uppdaterat informationen om de projekt som pågår på Sunnebo. Varje avdelning har arbetat med fokus på barnens relationella möten med natur och växlighet. Läs gärna mer under rubriken "Projekt"...

Läs mer