Från jord till bord

Prioriterat utvecklingsområde under läsåret 2019-2020 – inom ämnet Hållbar framtid Under rubriken ”Hållbarhet” har Vi som Växer bedrivit ett långsiktigt projekt tillsammans med barnen. Ett arbete vi påbörjade 2015, nu går vi in i vårt femte år. Syftet med årets projekt är att lyfta fram kopplingen mellan...

Läs mer