Sportlov v.9

Vi närmar oss sportlov! Om ni planerar att vara lediga vänligen meddela din avdelning. Då hjälper ni oss så att vi kan planera för måltider och slipper slänga mat samt för en god personaltäckning. Tack för ett gott samarbete,...

Läs mer

Höjning av maxtaxan

Den 27 januari 2020 beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad om förändring av maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i staden. Från och med 1 februari 2020 gäller nya avgiftsnivåer. Inkomsttaket per månad för 2020 är 49 280 kronor. https://forskola.stockholm/avgifter/...

Läs mer