5:e mars APT – säkra varje unge!

Vi som Växer har bjudit in stiftelsen ”Säkra varje unge” som en kompetenssatsning för alla våra pedagoger och medarbetare. Föreläsningen med Åsa Kastbom (överläkare i psykiatri och doktor i pediatrik på Universitetssjukhuset i Linköping) är ett led i att öka vår förståelse och kunskap inom ämnet barns intimitet och naturliga sexualitet. Ett ämne som måste diskuteras öppet med respekt för alla barns lika värde. Hjälp oss med att hämta era barn i tid så att vi hinner till föreläsningen. tack!