Årets kultursatsning

Detta läsår har vi valt att satsa på litteratur och dans! Alla barn på Vi som Växers förskolor kommer under oktober – december månad få möta böckerna ”Ture kokar soppa” & ”Den underbara pumpan” (beroende på ålder) och berätta sagan med rörelser och till stämningsfull musik. Till vår hjälp har vi bland annat Danspedagogen och koreografen Sophia Färlin-Månsson. 

Det du lär med kroppen fastnar i knoppen!

Under workshopen vägleds barnen till kreativt tänkande. Barnens egna tankar lyfts fram och de är hela tiden medskapare av dansen. Dans används som en estetisk lärprocess. Genom att dansa en bok vill vi göra läsförståelsen och läsinlärningen lustfylld!

Kombinationen av läsning och dans skapar en slags kroppslig litteracitet – att tolka innehållet i en bok inte bara genom ord utan även med kroppen, rörelser och tonläge. Dansa en bok ger också tillfälle att träna koordination, kroppsmedvetenhet och den spatiala rumsuppfattningen.

För mer information; https://www.dansaenbok.se/