Återgång till 30h/v för föräldralediga i Stockholm

Syftet med förändringen är att återgå till tidigare regler där barn till föräldralediga med annat barn ges rätt till plats i förskola om max 30 timmar per vecka. Förändringen som börjar gälla från 1:a februari, föreslås för att förskolorna ska ges goda förutsättningar att bedriva en verksamhet med hög pedagogisk kvalitet där barnen tillförsäkras en trygg omsorg i en stimulerande miljö. Förändringen av reglerna bidrar även till att förbättra arbetssituationen för medarbetare i förskolan.

De 30 timmarna ska vara fördelade under 4 eller 5 dagar. Förälder/vårdnadshavare ska lämna barnet klockan 8.00-9.00 och hämta mellan 14.00-16.00.

Här använder Vi som Växer sin blankett för ”vistelsetid i förskolan” för att kartlägga vilka omsorgstider som familjerna behöver samt som underlag när vi planerar schema och personaltäckning. Denna blankett samlar ni in och behåller på förskolan – fråga din avdelningspersonal om blanketten. Vilka tider som barnet är på förskolan bestäms terminsvis. Dessa regler gäller från och med en månad (30 dgr.) efter syskonets födsel.

Du som vårdnadshavare behöver även ändra vistelsetid till deltid i e-tjänsten ”Min barnomsorg”.