Projekt

Vid våra förskolor arbetar vi med många varierande projekt. Dessa utgår från de tankar och intressen vi observerat hos barnen. Alla projekt genomförs med ett processinriktat arbetssätt. I detta arbete är barnens utforskande det centrala. Barnens upptäckter dokumenteras och återkopplas alltid till dem.De äldsta barnen på våra förskolor ingår i åldershomogena forskargrupper. Dessa barn deltar aktivt i egen reflektion och dokumentation.

Här kommer ni att kunna följa och läsa dokumentation från avdelningarnas olika projektarbeten. Vår intension är att ni skall kunna följa lärprocessen under arbetets gång.

Språkets betydelse – Högläsning

Lennart Hellsing, en av våra mest omtyckta barnboksförfattare fångar i dikten ovan ett av de mest grundläggande skälen till att läsa – att läsaren får reda på mer om sig själv och sin omvärld.

Under 2019 och 2020 har Vi som Växers Rektorer tydligt prioriterat språkets betydelse för barns utveckling och lärande i sina verksamhetsplaner. Det har resulterat i att alla förskolors avdelningar arbetar fördjupat på något sätt med språk och barnens språkutveckling kopplat till projektprocesserna. Därtill har alla fem förskolor skapat ett eget förskolebibliotek där barnen kan komma och låna, läsa och uppleva högläsning, dramatisering och boksamtal tillsammans med varandra och engagerade pedagoger!

 

Vi är mycket glada över denna satsning då även förskolans läroplan, (Lpfö18, förskolans uppdrag) poängterar vikten av att förskolan stödjer den språkliga utvecklingen för att barn ska utveckla sin identitet och sitt lärande.

 

Vi lägger stor vikt vid barns begreppsförståelse, fantasiförmåga och läskompetens. Vi vet att forskning visar att de barn som möter litteratur, böcker, bokstäver och högläsning i sin vardag har en större möjlighet att utveckla sitt lärande i stort. Forskning visar också att barn som tidigt får ta del av högläsning och diskussion av böcker får bättre språk-, läs-och skrivutveckling senare i livet. Tidiga satsningar av hög kvalitet är av största vikt för alla barns kunskapsutveckling. Därför är utvecklingen av förskolans arbete med läsande och skrivande viktigt och intressant.
Varmt välkomna att besöka våra förskolebibliotek och för all del ta en stund att läsa tillsammans med era barn, det är ni värda!

Böcker skall blänka som solar och gnistra som tomtebloss. Medan vi läser böckerna läser böckerna oss. Kan böcker läsa människor? Det kan de förstås! Hur skulle de annars kunna veta allting om oss? Lennart Hellsing

Vill ni läsa mer från skolverket om högläsning och språksatsningen, gå in på:

https://larportalen.skolverket.se/högläsning