Tack för ert engagemang och synpunkter!

Nu har vi fått resultatet av Stockholms stads brukarundersökning gällande förskolan. Vi kommer att analysera era svar under kommande utvärderingsdagar som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vår intention är att återge våra tankar och reflektioner kring utvecklingsområden inför nästa läsår under föräldramöten och Förskoleforum. I samarbete...

Läs mer

Sommarlov!

Nu är vi klara med vår planering och förskolan kommer att hålla stängt under veckorna 29, 30, 31. Under denna tid kommer lokalerna att renoveras av SISAB....

Läs mer

Hållbar framtid- LIV i växtlighet

Vi som Växer väljer inför varje verksamhetsår ut ett prioriterat utvecklingsområde som vi vill fördjupa oss och konstruktivt utvecklas inom. De prioriterade utvecklingsområden som vi väljer är tänkta att de skall bidra med någon nytta för barnen och verksamheten. För att starta årets prioriterade utvecklingsområde har...

Läs mer

Kultur i förskolan

Vi vill erbjuda alla barn på Vi som Växer rika möjlighet att uppleva olika kulturuttryck. Vår målsättning är att alla barn skall få tillgång till professionella kulturupplevelser och till eget skapande, där kultur och estetik är en integrerad del av lärandet. Att få möjlighet att uttrycka sig på olika sätt (inte bara genom det verbala språket) bidrar till att förskolans läroplansmål i högre grad kan nås.