20/9 Vi byter telefonnummer

Under torsdag den 20:e och fredag den 21:a september denna vecka så byter vi telefoni och internetlösning. All telefoni kommer att vara kopplad via förskolechefen under dessa två dagar. Vansö:           08-12456810 (Inget byte) Helge:           08-12456820 (Inget byte) Sunnebo:  ...

Läs mer

Kultur i förskolan

Vi vill erbjuda alla barn på Vi som Växer rika möjlighet att uppleva olika kulturuttryck. Vår målsättning är att alla barn skall få tillgång till professionella kulturupplevelser och till eget skapande, där kultur och estetik är en integrerad del av lärandet. Att få möjlighet att uttrycka sig på olika sätt (inte bara genom det verbala språket) bidrar till att förskolans läroplansmål i högre grad kan nås.