Kökspremiär – mat & smak

Äntligen slamras det i kastrullerna och doftar gott ur grytorna i köket! Välkommen Marie, vår nya kock som tillsammans med Fred kommer att tillaga all mat till förskolorna Helge och Vansö med början under vecka 38. En meny kommer att publiceras nedan men även sitta uppe...

Läs mer

Kultur i förskolan

Vi vill erbjuda alla barn på Vi som Växer rika möjlighet att uppleva olika kulturuttryck. Vår målsättning är att alla barn skall få tillgång till professionella kulturupplevelser och till eget skapande, där kultur och estetik är en integrerad del av lärandet. Att få möjlighet att uttrycka sig på olika sätt (inte bara genom det verbala språket) bidrar till att förskolans läroplansmål i högre grad kan nås.