200420 – Ny rutin vid hämtning och lämning

Som en del i att arbeta aktivt mot spridning av smitta under rådande pandemi har vi beslutat att följa Stockholms Stads rekommendation att lämning och hämtning av barnen så långt det är möjligt ska ske utomhus. Det innebär inte att vi kommer att vara utomhus...

Läs mer

Sportlov v.9

Vi närmar oss sportlov! Om ni planerar att vara lediga vänligen meddela din avdelning. Då hjälper ni oss så att vi kan planera för måltider och slipper slänga mat samt för en god personaltäckning. Tack för ett gott samarbete,...

Läs mer

Höjning av maxtaxan

Den 27 januari 2020 beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad om förändring av maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i staden. Från och med 1 februari 2020 gäller nya avgiftsnivåer. Inkomsttaket per månad för 2020 är 49 280 kronor. https://forskola.stockholm/avgifter/...

Läs mer

Från jord till bord

Prioriterat utvecklingsområde under läsåret 2019-2020 – inom ämnet Hållbar framtid Under rubriken ”Hållbarhet” har Vi som Växer bedrivit ett långsiktigt projekt tillsammans med barnen. Ett arbete vi påbörjade 2015, nu går vi in i vårt femte år. Syftet med årets projekt är att lyfta fram kopplingen mellan...

Läs mer