Tack för ert engagemang och synpunkter!

Nu har vi fått resultatet av Stockholms stads brukarundersökning gällande förskolan. Vi kommer att analysera era svar under kommande utvärderingsdagar som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vår intention är att återge våra tankar och reflektioner kring utvecklingsområden inför nästa läsår under föräldramöten och Förskoleforum. I samarbete...

Läs mer

Sommarlov

Nu är vi klara med vår planering inför sommaren. Vi har sommarlov under veckorna 28, 29 ,30 då förskolorna håller stängt. Under vecka 31, 32 är vi tillsammans barn och pedagoger på förskolan Vansö eftersom SISAB renoverar förskolan Helge. Förskolorna håller öppet som vanligt fr.o.m...

Läs mer

Augustis intagning är klar

Nu är alla platser inför höstterminen tillsatta och barngrupperna är klara. För er familjer som fått plats kommer det information om inskolningen från avdelningarna innan sommarlovet....

Läs mer

Hållbar framtid- LIV i växtlighet

Vi som Växer väljer inför varje verksamhetsår ut ett prioriterat utvecklingsområde som vi vill fördjupa oss och konstruktivt utvecklas inom. De prioriterade utvecklingsområden som vi väljer är tänkta att de skall bidra med någon nytta för barnen och verksamheten. För att starta årets prioriterade utvecklingsområde har...

Läs mer

Kultur i förskolan

Vi vill erbjuda alla barn på Vi som Växer rika möjlighet att uppleva olika kulturuttryck. Vår målsättning är att alla barn skall få tillgång till professionella kulturupplevelser och till eget skapande, där kultur och estetik är en integrerad del av lärandet. Att få möjlighet att uttrycka sig på olika sätt (inte bara genom det verbala språket) bidrar till att förskolans läroplansmål i högre grad kan nås.