30/9 Inbjudan till Förskoleforum – anmälan via mail

Nu är det snart dags att ses igen i Förskoleforum! Vi tänker att vi kan genomföra forumet trots Covid -19 och iaktta försiktighet och hålla avstånd i en mindre grupp. Därför att det viktigt att du anmäler ditt deltagande till Rektor Ulrika Myrqvist på mail; ulrika@visomvaxer.se. Varmt välkomna!

Prioriterat utvecklingsområde

Vi som Växer har valt rubriken Visa & Undervisa på vårt prioriterade utvecklingsområde för läsåret 2020-2021. Under året vill vi utveckla metoder för att VISA förskolornas fina kvalitetsarbete för barn, kollegor och vårdnadshavare. Vårt fokus kommer att ligga på att bli förtrogna med det digitala verktyget...

Läs mer