Vad tycker ni om oss?

Under vecka 6 kommer Stockholms stads årliga förskoleundersökning starta där ni vårdnadshavare får möjlighet att tycka till om vår verksamhet. Vi vill redan nu tacka er för att ni tar er tid till att besvara enkäten eftersom er upplevelse av vår förskola är en viktig del i vårt...

Läs mer

15/1 till 15/2 – Skolval

Snart är det snart dags att välja skola/förskoleklass för barnen som fyller sex år under 2018. Skolan du skickat in en ansökan till kan sedan informera dig om när du kan få besked om du fått en plats eller inte. Skolorna ska ha fasta datum för...

Läs mer

Titta teckning!

Papper och penna har ett bredare användningsområde än att ”bara” rita och skriva. Det är ett verktyg för att kunna gestalta det en tänker. Vi ritar inte för att fördriva tiden, utan det kan istället förstås som ett sätt att bearbeta medvetet eller omedvetet upplevelser som en har varit med om.

Hållbar framtid- LIV i växtlighet

Vi som Växer väljer inför varje verksamhetsår ut ett prioriterat utvecklingsområde som vi vill fördjupa oss och konstruktivt utvecklas inom. De prioriterade utvecklingsområden som vi väljer är tänkta att de skall bidra med någon nytta för barnen och verksamheten. För att starta årets prioriterade utvecklingsområde har...

Läs mer

Kultur i förskolan

Vi vill erbjuda alla barn på Vi som Växer rika möjlighet att uppleva olika kulturuttryck. Vår målsättning är att alla barn skall få tillgång till professionella kulturupplevelser och till eget skapande, där kultur och estetik är en integrerad del av lärandet. Att få möjlighet att uttrycka sig på olika sätt (inte bara genom det verbala språket) bidrar till att förskolans läroplansmål i högre grad kan nås.