Sportlov v.9

Vi närmar oss sportlov! Om ni planerar att vara lediga vänligen meddela din avdelning. Då hjälper ni oss så att vi kan planera för måltider och slipper slänga mat samt för en god personaltäckning. Tack för ett gott samarbete,...

Läs mer

Från jord till bord

Prioriterat utvecklingsområde under läsåret 2019-2020 – inom ämnet Hållbar framtid Under rubriken ”Hållbarhet” har Vi som Växer bedrivit ett långsiktigt projekt tillsammans med barnen. Ett arbete vi påbörjade 2015, nu går vi in i vårt femte år. Syftet med årets projekt är att lyfta fram kopplingen mellan...

Läs mer