1/9 – ändrade faktureringsuppgifter i Sthlm

Barnomsorgsavgiften faktureras i Stockholm av förskolan. Avgiftens storlek är bestämd genom lagen om maxtaxa och Stockholms stads avgiftsregler. Vi baserar faktureringen av barnomsorgsavgiften på de inkomstuppgifter samt vistelsetid (Heltid/Deltid) som ni registrerar i stadens e-tjänst ” Förskola och pedagogisk omsorg”. Faktureringsunderlaget hämtas av oss i...

Läs mer