Tack för ert engagemang och synpunkter!

Nu har vi fått resultatet av Stockholms stads brukarundersökning gällande förskolan. Vi kommer att analysera era svar under kommande utvärderingsdagar som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vår intention är att återge våra tankar och reflektioner kring utvecklingsområden inför nästa läsår under föräldramöten och Förskoleforum. I samarbete...

Läs mer

Sommarlov

Nu är vi klara med vår planering inför sommaren. Vi har sommarlov under veckorna 28, 29 ,30 då förskolorna håller stängt. Under vecka 31, 32 är vi tillsammans barn och pedagoger på förskolan Vansö eftersom SISAB renoverar förskolan Helge. Förskolorna håller öppet som vanligt fr.o.m...

Läs mer

Augustis intagning är klar

Nu är alla platser inför höstterminen tillsatta och barngrupperna är klara. För er familjer som fått plats kommer det information om inskolningen från avdelningarna innan sommarlovet....

Läs mer