Höjning av maxtaxan

Den 27 januari 2020 beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad om förändring av maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i staden. Från och med 1 februari 2020 gäller nya avgiftsnivåer. Inkomsttaket per månad för 2020 är 49 280 kronor. https://forskola.stockholm/avgifter/...

Läs mer

Från jord till bord

Prioriterat utvecklingsområde under läsåret 2019-2020 – inom ämnet Hållbar framtid Under rubriken ”Hållbarhet” har Vi som Växer bedrivit ett långsiktigt projekt tillsammans med barnen. Ett arbete vi påbörjade 2015, nu går vi in i vårt femte år. Syftet med årets projekt är att lyfta fram kopplingen mellan...

Läs mer

Väx med oss!

Vi är nyfikna på dig som förskollärare! Vill du utvecklas tillsammans med oss? Vi söker ständigt efter engagerade och kompetenta medarbetare, barnskötare och förskollärare. Ta gärna kontakt med oss genom vårt kontaktformulär under "lediga tjänster" här...

Läs mer