EkoLEK – en hållbarhetstanke

Varje termin på Vi som Växers förskolor skapar barnen med återvinningsmaterial. Detta skapande har vi valt att kalla för Ekolek, från ekots återkommande karaktär, tanken om ekologi och vår  inriktning på leken i skapandet. Ekoleken är inspirerad av vad som i staden Reggio Emilia kallas  för Remida. Under året samlar vi in material från föräldrar och företag. Sedan går vi igenom materialen och  sorterar fram de material vi önskar nyttja i Ekoleken. Materialen sorteras i färg, det materialet är  gjort av och storlek. Vi använder ofta olika ljuskällor som barnen kan testa materialen med om de önskar. Barnen skapar med och undersöker materialen. När de lekt färdigt sorterar barnen tillbaka materialen i sina kategorier för dagen. Efter Ekoleken gör vi ytterligare en sortering för att se vilka  material vi tror att barnenkan finna mest intressanta.

Vårt mål är att med åren bygga upp ett stort  och intresseväckande materialförråd som kan komma barnens skapande tillgodo.  På de olika förskolorna och med de olika barngrupperna ser arbetet alltid olika ut beroende på  individerna i grupperna, miljön som barnen jobbar i och det material som vi har fått in. Vissa barn  bygger på höjden och vissa lägger kompositioner på golvet. Vissa barn gör skuggspel och leker med materialens transparens i ljuset. Vissa barn fyller behållare med mindre objekt och andra luktar,  klämmer och lyssnar på materialen. Ekoleken kan även utövas utomhus och de skapade objekten  kan även sparas en längre period än själva arbetstillfället.

Exempel på det material som barnen skapar med är plast, metall, tyg, trä, gummi, plexiglas, läder,  papper och kartong. Allt material måste vara utan vassa kanter, rent, utan etiketter och det får inte  finnas risk att materialet kan gå sönder. Objekt som finns i vårt Ekoleklager är till exempel VHSkasetter, CD-fodral, kassettband, nycklar, spelkulor, kakelplattor, lådor, korgar, skålar, ljusstakar och  olika typer av dekorationsföremål.

Vi vill att Ekoleken ska stimulera barnen att se det extraordinära i det ordinära, att den kreativa processen ska prioriteras, att barnen ska erfara ett ekologiskt perspektiv på material samt att barnen ska ha roligt i olika sammanhang. Vi jobbar för att Ekoleken ska bli ett begrepp som barnen sammanfattar med upptäckande och leklust.

 

Tags: