EkoLEK på förskolan

Varje termin på Vi som Växers förskolor skapar barnen med återvinningsmaterial. Detta skapande har vi valt att kalla för Ekolek, från ekots återkommande karaktär, tanken om ekologi och vår  inriktning på leken i skapandet. Ekoleken är inspirerad av vad som i staden Reggio Emilia kallas  för Remida.nnåtervinning1Under året samlar vi in material från föräldrar och företag. Sedan går vi igenom materialen och  sorterar fram de material vi önskar nyttja i Ekoleken. Materialen sorteras i färg, det materialet är  gjort av och storlek. Vi använder ofta olika ljuskällor som barnen kan testa materialen med om de önskar. Barnen skapar med och undersöker materialen. När de lekt färdigt sorterar barnen tillbaka materialen i sina kategorier för dagen.nnEfter Ekoleken gör vi ytterligare en sortering för att se vilka  material vi tror att barnenkan finna mest intressanta. Vårt mål är att med åren bygga upp ett stort  och intresseväckande materialförråd som kan komma barnens skapande tillgodo. ekoateljen På de olika förskolorna och med de olika barngrupperna ser arbetet alltid olika ut beroende på  individerna i grupperna, miljön som barnen jobbar i och det material som vi har fått in. Vissa barn  bygger på höjden och vissa lägger kompositioner på golvet. Vissa barn gör skuggspel och leker med materialens transparens i ljuset. Vissa barn fyller behållare med mindre objekt och andra luktar,  klämmer och lyssnar på materialen. Ekoleken kan även utövas utomhus och de skapade objekten  kan även sparas en längre period än själva arbetstillfället.n

Exempel på det material som barnen skapar med är plast, metall, tyg, trä, gummi, plexiglas, läder,  papper och kartong. Allt material måste vara utan vassa kanter, rent, utan etiketter och det får inte  finnas risk att materialet kan gå sönder. Objekt som finns i vårt Ekoleklager är till exempel VHSkasetter, CD-fodral, kassettband, nycklar, spelkulor, kakelplattor, lådor, korgar, skålar, ljusstakar och  olika typer av dekorationsföremål.

nVi vill också skapa samarbeten med företag som har restprodukter som kan inspirera barnen som inte kommer med i Ekoleken kan användas i andra typer av skapanden. Ekoleken är ett verktyg att testa sina hypoteser om tillvaron med. I Ekoleken ingår en tanke om  återvinning och ett nöjsamt processinriktat skapande i stunden. Barnen upplever en munter och återkommande händelse där de möter konstruktionsmaterial de är ovana vid.  Barnen får upptäcka något annat än slit-och- slängmentaliteten och de får möjlighet att öva sig i fantasi och samarbete. Genom att hantera förbrukningsartiklar som någonting utöver det banala övar barnen sig i att se vardagen ur alternativa perspektiv. Vi vill att Ekoleken ska stimulera barnen att se det extraordinära i det ordinära, att den kreativa processen ska prioriteras, att barnen ska erfara ett ekologiskt perspektiv på material samt att barnen ska ha roligt i olika sammanhang. Vi jobbar för att Ekoleken ska bli ett begrepp som barnen sammanfattar med upptäckande och leklust.n

Planering under året 2014-15

nEkoleksgruppernas arbete fortsätter under året, dels med möten som grupperna själva planerar in men även annan fortbildningsaktivitet som förskolechefer ansvarar för att följa upp. Vi genomför Ekoleksveckor på förskolorna med fokus på prioriterat utvecklingsområde och vår utomhusverksamhet. Dessa planeras under året av Ekoleksgruppen i samråd med vikarierande Pedagogista och utvärderas av dem själva och ledningsgrupp.nnEkoleksgrupperna är tänkta att använda sig av varandra mellan förskolorna och börjar därför terminen med en gemensam konferens, där förskolechefer, Pedagogista, vikarierande Pedagogista samt alla deltagare träffas och går igenom gruppens tänkta arbete för kommande termin.

Tags: