Föräldramöten

Under november, december så kommer vi att bjuda in er till avdelningarnas föräldramöten. Se kalendariet nedan för aktuella datum. En inbjudan skickas även från er avdelning när vi närmar oss. Varmt välkomna!