Från jord till bord

Prioriterat utvecklingsområde under läsåret 2019-2020 – inom ämnet Hållbar framtid
Under rubriken ”Hållbarhet” har Vi som Växer bedrivit ett långsiktigt projekt tillsammans med barnen. Ett arbete vi påbörjade 2015, nu går vi in i vårt femte år.

Syftet med årets projekt är att lyfta fram kopplingen mellan människa och värld. Vi gör det genom att sätta fokus på MAT och vad som kommer från jord till bord. Vi vill tillsammans på ett lustfyllt sätt utforska det tillsammans med barnen. Att undersöka föränderlighet, kretslopp och prata om var mat kommer från blir ett sätt att förstå de stora sambanden mellan natur, miljö, kulturarv, djurs villkor liksom andra människors agerande och värderingar.

Målet är att bredda och möjliggöra barnens idéer om världen, omvärlden, vår planet samt sociala och ekonomiska förutsättningar. Att skapa framtidstro och visioner om vad en hållbar framtid kan vara!