På upptäcksfärd med mat och smak

Vi som Växer väljer inför varje verksamhetsår ut ett prioriterat utvecklingsområde som vi vill fördjupa oss och konstruktivt utvecklas inom. De prioriterade utvecklingsområden som vi väljer är tänkta att de skall bidra med någon nytta för barnen och verksamheten.

2016 startade vi projektet Hållbar framtid. Projektets omfattning sträcker sig från 2016 och fortsätter åtminstone tre år. Våra sammantagna erfarenheter kring hållbarhetsfrågor inom Vi som Växer är att vi fokuserat på natur och miljö. I år så tar vi avstamp i tidigare års utvecklingsområde Hållbar framtid men på upptäcktsfärd med mat och smak!

Projektidé

Vi vet ju hur riktigt små barn undersöker världen runt sig, allt såväl lämpliga som inte lämpliga saker åker snabbt in i munnen för en ordentlig analys. Med de yngre barnens sätt att undersöka världen vill vi nu gå in i nästa projektfokus på mat och undersöka hållbarhetsfrågan mer fördjupat. Genom maten kan vi förstå världen vi lever i. Det blir ett lekfullt verksamhetsår där vi tillsammans smakar på världen för att lära oss om den. Vad är egentligen en smak? Latinska ordet saphere betyder ”att kunna” ”att smaka” ”att veta” att känna”. Saphere finns i vår sinnliga förmåga & i det vi lärt oss och är också en metod för att medvetet använda sinnenas skafferi för lärande.

Mat och måltider engagerar och spelar en viktig roll i våra liv, oavsett ålder. Att främja goda matvanor, attityder och matglädje är vad årets projekterande kommer att handla om. Att undersöka matkultur och exempelvis prata om var mat kommer från blir ett sätt att träna förmågan att förstå de stora sambanden mellan natur, miljö, kulturarv, djurs villkor liksom andra människors villkor och värderingar.

SMAK får fungera som ett ledord för vår fortsatta undersökande kring hållbarhetsfrågan där innehållet bygger på barns deltagande, engagemang och tilltro till den egna möjligheter, jämlikhet och rättvisa. Med hjälp av sinnesövningar (Sapere) och ett professionellt förhållningssätt vill vi berika barnens matvanor och preferenser så att de i förlängningen har möjlighet att påverka konsumtionen i en positiv riktning.