Hållbar framtid- LIV i växtlighet

Vi som Växer väljer inför varje verksamhetsår ut ett prioriterat utvecklingsområde som vi vill fördjupa oss och konstruktivt utvecklas inom. De prioriterade utvecklingsområden som vi väljer är tänkta att de skall bidra med någon nytta för barnen och verksamheten.

För att starta årets prioriterade utvecklingsområde har PU (pedagogiska utvecklingsenheten) formulerat en sommaruppgift till pedagogerna som de ska få ta med sig tillbaka inför terminsstarten. Vi hoppas att detta skall bidra till att öka känsligheten inför projektet och få dem att börja ställa sig egna frågor kring begreppet Hållbar Framtid – LIV i växtlighet, innan de sedan startar upp med barnen.

Reggio Emilia Institutet har initierat till att flera förskolor runt om i landet arbetar gemensamt mot en hållbar framtid. De önskar att samarbeta i dialog för våra barns och ungdomars framtid, för vår planets framtid. Vi kommer att följa det spår som Reggio Emilia institutet bjudit in till där riktningen handlar om ekologisk hållbarhet, detta dels för att ingå i ett större sammanhang där vi kan utbyta erfarenheter och dela med oss till flera verksamma intressenter kring denna stora fråga.

Vi kan också utifrån förgående årets projektprocesser kring ämnet hållbar framtid lyfta ut många idéer, frågor och erfarenheter som barnen ställer sig som skulle kunna fungera som igångsättare för vår uppstart. Vi hoppas att våra familjer vill komma att ingå i ett nära samarbete med oss kring denna fråga och välkomnar era tankar och idéer kring området.

För mer information om vårt prioriterade utvecklingsområde, projektstart samt upplägg se vidare här.