VISA & UNDERVISA

Vi som Växer väljer inför varje verksamhetsår ut ett prioriterat utvecklingsområde som vi vill fördjupa oss och konstruktivt utvecklas inom. De prioriterade utvecklingsområden som vi väljer är tänkta att de skall bidra med någon nytta för barnen och verksamheten.

Vi som Växer har valt namnet Visa & Undervisa på vårt prioriterade utvecklingsområde. Under året vill vi utveckla metoder för att VISA förskolornas fina arbete för barn, kollegor och vårdnadshavare. Vårt fokus kommer att ligga på att bli förtrogna med det digitala verktyget TYRA.

Utvecklingsområdet innehåller även UNDERVISA som vi valt för att fortsätta med det fina arbete kring professionsutveckling som påbörjades redan förra året i och med revideringen av läroplan för förskolan. Detta år vill vi fördjupa vårt kunnande inom undervisning med fokus på språkutvecklande principer. Till vår hjälp kommer vi att använda skolverkets material inom ”läslyftet”. Vi som Växer har vi valt att låta alla avdelningar välja vilken modul i materialet som känns relevant.