Historik

Vi som Växer grundades av förskollärare Elisabeth Löwenfeldt. År 1993 ”avknoppade” hon den förskola i Älvsjö på Helgestavägen som hon då var förskolechef på (i kommunal regi) och bildade eget bolag.
År 2004 startades ytterligare en förskola på Vansövägen i direkt anslutning till den första. Tillsammans har förskolorna i Älvsjö ca 150 platser.

Under år 2006 annonserade Nacka kommun efter nya anordnare och Vi som Växer valdes (i hård konkurrens) att få driva de två nyprojekterade förskolorna Sunnebo på Trollsjövägen och Rensättra på John Wibergs väg. Tillsammans har förskolorna i Nacka ca 140 platser.

 

År 2015 förvärvades Bandängens förskola i Bandhagen, en för oss välkänd förskola med mycket gott rykte och kvalitet. Efter det att den tidigare ägaren gått i pension valdes vi som ny anordnare, något vi såklart blev glada över!

 

Vi som Växer vill inte tappa bort sin närhet till föräldrar och barn samt personal med en alltför stor organisation där människan lätt kan bli osynlig. Vi har medvetet valt att växa i lugn takt och aldrig ge avkall på kvalitén till förmån för expansion.

 

För Vi som Växer är fortfarande omsorgen om barnen det viktigaste uppdraget. Att vara ett komplement till hemmet och kunna erbjuda andra möjligheter för barnet i grupp är centralt. Att vara en större organisation har visat sig vara bra på många sätt.

 

Vi har blivit fler personer som kan bilda intressanta grupper för pedagogiska reflektioner och upplever att vår utveckling har fått en rejäl skjuts framåt!