Information med anledning av coronaviruset / covid – 19

Vi, precis som många förskolor, skolor och arbetsplatser får just nu en del frågor om coronaviruset och förskolans beredskap. Vi i skolledningen tillsammans med våra rektorer följer händelseutvecklingen noggrant och ändrar vår beredskap baserat på råd och riktlinjer från bl.a. Folkhälsomyndigheten, Region Stockholm Smittskyddsenhet samt UD (reserestriktioner). Det finns även en samlad samhällsinformation från myndigheterna på Krisinformation.se. Krisinformation

Först och främst vill vi tipsa er (om ni inte redan varit inne och läst) att Folkhälsomyndigheten har sammanställt ”vanliga frågor och svar” gällande exempelvis symptom och hur viruset smittar. Ni finner informationen på deras hemsida. Länk; Folkhälsomyndigheten

1177 Vårdguiden har också satt samman värdefull information om coronaviruset.
1177.se/ Vårdguiden

Så här i sportlovstider har vi fått frågor som handlar om karantän efter utlandsresa
Ni familjer som varit och besökt länder med konstaterade coronafall ska enligt Folkhälsomyndigheten, vara särskilt uppmärksamma på luftvägsinfektioner som hosta, andningssvårigheter och feber. Vid uppvisande av dessa symptom så ska barnet vara hemma och ni ska ta kontakt med Vårdguiden via telefon.

Det finns än så länge (2020-02-24) inga rekommendationer om att vi som förskola ska införa restriktioner eller karens vid resa. Förskolan har heller inget lagstöd att vi ska undersöka och kartlägga familjers resmål eller utlandsvistelse. Här är det upp till varje familj att agera ansvarsfullt och följa aktuella råd och rekommendationer. Karantän i dess tvångsmässiga form innebär en kraftfull åtgärd som är noga reglerad i smittskyddslagen och bedöms i nuläget inte vara motiverad av Folkhälsomyndigheten. Det är smittskyddsläkaren i den aktuella sjukvårdsregionen (Region Stockholm) som beslutar om tvingande karantän eller isolering.

Smittskyddsenheten följer även upp anmälningar om inträffade sjukdomsfall, beslutar om åtgärder för att finna smittkällan och ger råd och förhållningsregler till den som smittats. Om vi skulle drabbas av ett konstaterat coronafall på en av våra förskolor kommer vi självklart att följa dessa råd från smittskyddsläkare som sjukvården.

Vad gör förskolan för att hindra smittspridning av virus och infektioner?
Just nu pågår vinterkräksjukan, den vanliga säsongsinfluensan och förkylningsympton som feber och snuva. Vi i förskolan följer noggrant vår hygienpolicy och riktlinjer vid sjukdom.
Vi håller en god handhygien och lär våra barn att tvätta händerna ofta och länge med handtvål och vatten. Det sker daglig städning av våra lokaler och vi arbetar systematiskt med en god arbetsmiljö som ska förhindra smitta.

Vi vädjar till er vårdnadshavare att hjälpa oss med att hålla sjuka barn hemma för att förhindra smittspridning. En god samverkan och dialog mellan oss i dessa frågor bidrar till en hälsosam miljö för både barn och vuxna.

Tack för ert samarbete och att vi tillsammans tar ansvar i denna situation!

 

 

Med vänliga hälsningar

Skolledningen inom Vi som Växer