Besök / Visning

Vi visar gärna våra förskolor för er.

Med anledning av Covid 19 och pandemin så har vi i ledningen för Vi som Växer tagit beslut om att inte genomföra fysiska visningar av förskolorna. Vi vill minska på antalet personer som besöker våra verksamheter utifrån en ”försiktighetsprincip”. Kontakta gärna Rektor på respektive förskola så kan vi förhoppningsvis besvara era frågor per telefon.

Intresseanmälan