Köanmälan i Älvsjö & Bandhagen

Vi som Växers förskolor är med i Stockholms ansökningssystem och e-tjänsten ”Förskola och pedagogisk omsorg”, där du nu kan ställa ditt barn i kö till våra förskolor. Detta innebär att vi använder oss av samma administrativa kösystem som kommunen men med skillnaden att vi sköter vår intagning och placering av platser själva.

Du som vårdnadshavare kan välja totalt fem verksamheter via e-tjänsten ”Förskola och pedagogisk omsorg” på www.stockholm.se . Där kan du följa din ansökan, se ditt barns köplats, erbjudas och tacka ja eller nej till plats, rangordna dina val samt ändra din vistelsetid mm… Har du som förälder frågor som rör dina köval eller e-tjänsten hör av dig till Kontaktcenter på telefon 08-508 00 508.

 

Vi som Växer ansvarar själv för fakturering av barnomsorgsavgifterna därför är det viktigt att du anger korrekt vistelsetid i ”Min Barnomsorg” eftersom vi hämtar uppgifter om inkomst och vistelsetid där. För att underlätta faktureringen ser vi gärna att ni väljer autogirodragning av förskoleavgiften, blankett finns att ladda ner i förksoleappen Tyra eller via vår hemsida. Om du hellre vill ha en faktura tar vi ut en administrativ avgift.

 

Observera att en ny placering inte kan träda i kraft förrän kommunen fått in en uppsägning på eventuell gammal placering. Din uppsägning gör du via Stockholms stads e-tjänst.

 

 

Vi har en huvudintagning som sker augusti då de platser som blir lediga när barnen som går till förskoleklass i skolan ska ersättas och en kompletteringsintagning i januari med ett fåtal platser. Däremellan tar vi in barn om någon plats blir ledig.