Köanmälan i Älvsjö & Bandhagen

Vi som Växers förskolor är med i Stockholms ansökningssystem och e-tjänsten ”Förskola och pedagogisk omsorg”, där du nu kan ställa ditt barn i kö till våra förskolor. Detta innebär att vi använder oss av samma administrativa kösystem som kommunen men med skillnaden att vi sköter vår intagning och placering av platser själva.

Du som vårdnadshavare kan välja totalt fem verksamheter via e-tjänsten ”Förskola och pedagogisk omsorg” på www.stockholm.se . Där kan du följa din ansökan, se ditt barns köplats, erbjudas och tacka ja eller nej till plats, rangordna dina val samt ändra din vistelsetid mm… Har du som förälder frågor som rör dina köval eller e-tjänsten hör av dig till Kontaktcenter på telefon 08-508 00 508.

 

Vi som Växer ansvarar själv för fakturering av barnomsorgsavgifterna därför är det viktigt att du anger korrekt vistelsetid i ”Min Barnomsorg” eftersom vi hämtar uppgifter om inkomst och vistelsetid där. För att underlätta faktureringen tillämpar vi autogirodragning av avgifterna och det är alltså en förutsättning för plats hos oss.

 

Observera att en ny placering inte kan träda i kraft förrän kommunen fått in en uppsägning på eventuell gammal placering. Din uppsägning gör du via Stockholms stads e-tjänst.

Om någon av föräldrarna har sina rötter i annan språkkultur än svenskan och språket talas hemma ska ni ange det under fältet ”Modersmål”. Det gäller även om ni huvudsakligen talar svenska. Kommunens ekonomiska bidrag till språkutvecklande åtgärder beror på hur många barn som uppger annat modersmål än svenska. Om svenska är det enda modersmålet, skriv ”svenska” så att vi vet att ni inte missat fylla i fältet.

 

Vi har en huvudintagning som sker augusti då de platser som blir lediga när barnen som går till förskoleklass i skolan ska ersättas och en kompletteringsintagning i januari med ett fåtal platser. Däremellan tar vi in barn om någon plats blir ledig, då följer vi de köregler som gäller.