Köanmälan i Nacka

I Nacka är alla förskolor, både kommunala och enskilda, med i kommunens kösystem, Nacka 24. Ni kontaktar kommunens ”kontaktcenter” på telefon: 718 80 00, för att få inloggningsuppgifter så att ni kan ställa er i kö.

Barnomsorgskontrakt, ändringar av omsorgstid och uppsägningar begär ni via FörskoleportaleN och ert BankID. Om du vill ändra vistelsetid för ditt barn ska du meddela det senast 30 dagar innan ändringen ska gälla. Kommunen fakturerar barnsomsorgsavgiften och hanterar alla faktura- och avgiftsfrågor.

 

En ny placering/kontrakt kan inte träda i kraft förrän kommunen fått in en uppsägning på eventuell gammal placering.  För att ert barn ska kunna börja hos oss måste ni vara skrivna i Nacka kommun.Vi har en huvudintagning som sker i maj och augusti då de platser som blir lediga när barnen går till förskoleklass i skolan ska ersättas och vissa år en kompletteringsintagning i januari med ett fåtal platser. Däremellan tar vi in barn om någon plats blir ledig.

Länk till ansöka om medborgarkonto och barnsomsorgscheck