Köregler & Villkor

  • I Stockholms stad kan barnet kan ställas i kö från när barnet är 6 månader och i Nacka kommun när barnet är tre månader.
    Logga in i ”Min barnomsorg”, som du når med e-legitimation på www.stockholm.se eller Nacka24 via www.nacka.se
  • Platser tilldelas strikt efter kötid
  • Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten har förtur
  • Övriga avsteg kan ske om kommunen har anvisat förtur och/eller efter noggranna Barnkonsekvensanalyser (skolverkets allmänna råd)

Barnomsorgsavgiften faktureras i Stockholm av förskolan. Avgiften betalas den sista varje månad. Om den sista infaller en dag då banken är stängd dras pengarna den första nästkommande bankdagen (normalt den första vardagen). Avgiftens storlek är bestämd genom lagen om maxtaxa och Stockholms stads avgiftsregler.
Vi baserar faktureringen av barnomsorgsavgiften på de inkomstuppgifter samt vistelsetid (Heltid/Deltid) som ni registrerar i stadens e-tjänst ”Förskola och pedagogisk omsorg”. Faktureringsunderlaget hämtas av oss i början av varje månad.

I Nacka faktureras avgiften av kommunen.

Från januari år 2020 använder vi oss av appen TYRA i vår kommunikation med vårdnadshavare om exempelvis kartläggning av vistelsetid då familjerna lägger in sitt behov av omsorgstid i barnets schema.

Information om vistelsetid
Förälder i Stockholm – Föräldrar ansöker om ändrad vistelsetid digitalt via ”Min Barnomsorg”. Detta behöver du göra även som ny familj hos oss eftersom vi baserar barnomsorgsavgiften på dessa uppgifter.

Förskolebarn som har en förälder/vårdnadshavare som är föräldraledig har rätt att vara på förskolan max 30 timmar per vecka. De 30 timmarna ska vara fördelade under 4 eller 5 dagar. Förälder/vårdnadshavare ska lämna barnet klockan 8.00-9.00 och hämta mellan 14.00-16.00. Vilka tider som barnet är på förskolan bestäms terminsvis. Dessa regler gäller från och med en månad (30 dgr.) efter syskonets födsel.

För att kartlägga vilka omsorgstider som familjerna behöver använder vi vår digitala plattform TYRA. Det fungerar som underlag när vi planerar schema och personaltäckning.

Föräldrar ska anmäla en månad innan de ska gå upp eller ner i tid, och ändringen gäller då från närmaste månadsskiftet därefter. Enligt samma villkor som gäller för Stockholms stad.

Förälder i Nacka – Du loggar in på Nacka24 via bankID och ändrar ditt kontrakt. Föräldralediga i Nacka Kommun kan ha sitt äldre barn i förskolan 25h/veckan fördelat enligt lokala överenskommelser på förskolan, hör av dig till Rektor för information om vad som gäller på din förskola.

Information om förskolans öppettider

Förskolans öppettider baseras på vårdnadshavarnas behov och kommunens ramtider. Behov av barnomsorg under jul- och sommarledighet samt planering- och utvärderingsdagar när vår förskola är stängd, bör meddelas Rektor så fort som möjligt så att vi kan ombesörja barnomsorgsplats på annan förskola inom kommunen. Dessa dagar kommuniceras i god tid innan, via vår förskoleapp Tyra och i föräldrabrev i samband med terminsstart.

Barnomsorg på obekväm arbetstid – s.k. ”nattis”
Vi som Växer ombesörjer i dagsläget inte barnomsorg på obekväm arbetstid utanför kommunens ramtider. Fristående förskolor har inte den skyldigheten eller uppdraget enligt Skollagen. Omsorg under tid när förskola inte erbjuds (s.k. Nattis) regleras under Skollagens 25 kap §5. Har du frågor angående detta ta kontakt med kommunens handläggare för information och ansökan.