Köregler & Villkor

  • I Stockholms stad kan barnet kan ställas i kö från när barnet är 6 månader och i Nacka kommun när barnet är tre månader.
    Logga in i ”Min barnomsorg”, som du når med e-legitimation på www.stockholm.se eller Nacka24 via www.nacka.se
  • Platser tilldelas strikt efter kötid i respektive åldersgrupp (småbarn, ca 1 – 2 år respektive storbarn 3 – 5 år)
  • Barn med syskon på våra förskolor har förtur
  • Geografisk närhet*
  • Övriga avsteg kan ske om kommunen har anvisat förtur och/eller efter noggranna Barnkonsekvensanalyser (skolverkets allmänna råd)

* Fristående förskolor ska vara öppna för alla barn. Men om det finns fler sökande barn än tillgängliga platser får dock förskolan (enligt Skolinspektionen) göra ett urval utifrån s.k.”närhetsprincipen” vilket kan leda till att barn som är folkbokförda i annan kommun nekas plats hos oss.

 

Barnomsorgsavgiften faktureras i Stockholm av förskolan. Vi tillämpar autogirodragning av avgiften den sista varje månad. Om den sista infaller en dag då banken är stängd dras pengarna den första nästkommande bankdagen (normalt den första vardagen). Avgiftens storlek är bestämd genom lagen om maxtaxa och Stockholms stads avgiftsregler.
Vi baserar faktureringen av barnomsorgsavgiften på de inkomstuppgifter samt vistelsetid (Heltid/Deltid) som ni registrerar i stadens e-tjänst ”Förskola och pedagogisk omsorg”. Faktureringsunderlaget hämtas av oss i början av varje månad.

I Nacka faktureras avgiften av kommunen.

 

Information om vistelsetid
Förälder i Stockholm – Föräldrar ansöker om ändrad vistelsetid digitalt via ”Min Barnomsorg”. Detta behöver du göra även som ny familj hos oss eftersom vi baserar barnomsorgsavgiften på dessa uppgifter.

Förskolebarn som har en förälder/vårdnadshavare som är föräldraledig har rätt att vara på förskolan max 30 timmar per vecka. De 30 timmarna ska vara fördelade under 4 eller 5 dagar. Förälder/vårdnadshavare ska lämna barnet klockan 8.00-9.00 och hämta mellan 14.00-16.00. Vilka tider som barnet är på förskolan bestäms terminsvis. Dessa regler gäller från och med en månad (30 dgr.) efter syskonets födsel.

 

Här använder Vi som Växer sin blankett för ”vistelsetid i förskolan” för att kartlägga vilka omsorgstider som familjerna behöver samt som underlag när vi planerar schema och personaltäckning. Denna blankett samlar vi in och behåller på förskolan.

Föräldrar ska anmäla en månad innan de ska gå upp eller ner i tid, och ändringen gäller då från närmaste månadsskiftet därefter.

 Förälder i Nacka – Du loggar in på Nacka24 via bankID och ändrar ditt kontrakt. Föräldralediga i Nacka Kommun kan ha sitt äldre barn i förskolan 25h/veckan fördelat enligt lokala överenskommelser på förskolan, hör av dig till förskolechef för information om vad som gäller på din förskola.

Information om förskolans öppettider

Bandängen Kl.06:30 till 17:30
Helge Kl.06:30 till Kl.18:00 (samarbetar med Vansö när det gäller öppning och stängning.)
Rensättra Kl.06:45 till Kl.17:30
Sunnebo Kl.07:00 till Kl.17:45
Vansö Kl.06:30 till Kl.18:00 (samarbetar med Helge när det gäller öppning och stängning.)

 

Förskolans öppettider baseras på vårdnadshavarnas behov och kommunens ramtider. Om ni har behov av andra tider än de nu gällande bör ni kontakta resp. förskolechef minst 14 dagar innan ändring.
Behov av barnomsorg under jul- och sommarledighet samt planering- och utvärderingsdagar när vår förskola är stängd, bör meddelas förskolechef minst 30 dagar innan så att vi kan ombesörja barnomsorgsplats på annan förskola inom kommunen. Dessa dagar kommuniceras i god tid innan, på hemsidan via kalendariet och i föräldrabrev i samband med terminsstart.

 

Barnomsorg på obekväm arbetstid – s.k. ”nattis”
Vi som Växer ombesörjer i dagsläget inte barnomsorg på obekväm arbetstid utanför kommunens ramtider. Fristående förskolor har inte den skyldigheten eller uppdraget enligt Skollagen. Omsorg under tid när förskola inte erbjuds (s.k. Nattis) regleras under Skollagens 25 kap §5. Har du frågor angående detta ta kontakt med kommunens handläggare för information och ansökan.