Köregler & Villkor

  • I Stockholms stad kan barnet kan ställas i kö från när barnet är 6 månader och i Nacka kommun när barnet är tre månader.
    Logga in i ”Min barnomsorg”, som du når med e-legitimation på www.stockholm.se eller Nacka24 via www.nacka.se
  • Platser tilldelas strikt efter kötid i respektive åldersgrupp (småbarn, ca 1 – 2 år respektive storbarn 3 – 5 år)
  • Barn med syskon på våra förskolor har förtur
  • Geografisk närhet*
  • Övriga avsteg kan ske om kommunen har anvisat förtur och/eller efter noggranna Barnkonsekvensanalyser (skolverkets allmänna råd)

* Fristående förskolor ska vara öppna för alla barn. Men om det finns fler sökande barn än tillgängliga platser får dock förskolan (enligt Skolinspektionen) göra ett urval utifrån s.k.”närhetsprincipen” vilket kan leda till att barn som är folkbokförda i annan kommun nekas plats hos oss.

 

Barnomsorgsavgiften faktureras i Stockholm av förskolan och betalas i förskott för den kommande månaden. Vi tillämpar autogirodragning av avgiften den sista varje månad. Om den sista infaller en dag då banken är stängd dras pengarna den första nästkommande bankdagen (normalt den första vardagen). Avgiftens storlek är bestämd genom lagen om maxtaxa och Stockholms stads avgiftsregler.

 

I Nacka faktureras avgiften av kommunen.

 

Ändring av vistelsetid
Förälder i Stockholm – Föräldrar ansöker om ändrad vistelsetid digitalt via ”Min Barnomsorg”.
I december 2016 tog Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslut om att barn till föräldralediga ska ha möjlighet att gå heltid i förskolan.

Föräldrar som idag har deltid och vill ändra till heltid måste informera barnets förskola och anmäla ändrad vistelsetid i e-tjänsten Min barnomsorg på stockholm.se.

  • Föräldrar ska anmäla en månad innan de ska gå upp eller ner i tid, och ändringen gäller då från närmaste månadsskiftet därefter.

 

 

Förälder i Nacka – Du går in på Nacka24 via bankID och ändrar ditt kontrakt. I Nacka Kommun gäller 25h/veckan fördelat enligt lokala överenskommelser på förskolan, hör av dig till förskolechef för information om vad som gäller på din förskola.

Information om förskolans öppettider

Bandängen Kl.06:30 till 17:30
Helge Kl.06:30 till Kl.18:00 (samarbetar med Vansö när det gäller öppning och stängning.)
Rensättra Kl.06:45 till Kl.17:30
Sunnebo Kl.07:00 till Kl.17:45
Vansö Kl.06:30 till Kl.18:00 (samarbetar med Helge när det gäller öppning och stängning.)

 

Förskolans öppettider baseras på vårdnadshavarnas behov och kommunens ramtider. Om ni har behov av andra tider än de nu gällande bör ni kontakta resp. förskolechef minst 14 dagar innan ändring.
Behov av barnomsorg under jul- och sommarledighet samt planering- och utvärderingsdagar när vår förskola är stängd, bör meddelas förskolechef minst 30 dagar innan så att vi kan ombesörja barnomsorgsplats på annan förskola inom kommunen. Dessa dagar kommuniceras i god tid innan, på hemsidan via kalendariet och i föräldrabrev i samband med terminsstart.

 

Barnomsorg på obekväm arbetstid – s.k. ”nattis”
Vi som Växer ombesörjer i dagsläget inte barnomsorg på obekväm arbetstid utanför kommunens ramtider. Fristående förskolor har inte den skyldigheten eller uppdraget enligt Skollagen. Omsorg under tid när förskola inte erbjuds (s.k. Nattis) regleras under Skollagens 25 kap §5. Har du frågor angående detta ta kontakt med kommunens handläggare för information och ansökan.

Filer att ladda ner