Öppet i sommar

Bandängen har sommarstängt veckorna 29, 30, 31.  Under vecka 32 håller vi öppet (kl.06:30 - 17) för de familjer som anmält sitt...

Läs mer

Öppet i sommar

Förskolorna Sunnebo & Rensättra har sommarstängt veckorna 29, 30, 31. Under vecka 28, 32 håller vi öppet för de familjer som anmält...

Läs mer

Öppet i sommar

Förskolorna Helge & Vansö har sommarstängt veckorna 28, 29, 30. Under vecka 31 (kl.07:30 - 17), 32 (kl.07 - 18)  håller vi...

Läs mer

23:e maj – Vernissage!

Välkomna till årets vernissage mellan kl.15-18:00! På utställningen kommer ni få möjlighet att ta del av barnens projekterande inom årets gemensamma ämne...

Läs mer

21:a maj – Vernissage!

Välkomna till årets vernissage på förskolorna mellan kl.15-18:00. På utställningen kommer ni få möjlighet att ta del av barnens projekterande inom årets...

Läs mer

Ny maxtaxa

Från 1 februari höjs föräldraavgiften till förskola. Den 17 december beslutade kommunfullmäktige att den nya maxtaxan kommer att gälla från den 1/2...

Läs mer