Återgång till 30h/v för föräldralediga i Stockholm

Syftet med förändringen är att återgå till tidigare regler där barn till föräldralediga med annat barn ges rätt till plats i förskola om max 30 timmar per vecka. Förändringen som börjar gälla från 1:a februari, föreslås för att förskolorna ska ges goda förutsättningar att bedriva en verksamhet med hög pedagogisk kvalitet där barnen tillförsäkras en trygg omsorg i en stimulerande miljö. Förändringen av reglerna bidrar även till att förbättra arbetssituationen för medarbetare i förskolan.

Ny maxtaxa

Från 1 februari höjs föräldraavgiften till förskola. Den 17 december beslutade kommunfullmäktige att den nya maxtaxan kommer att gälla från den 1/2...

Läs mer

Årets kultursatsning

Detta läsår har vi valt att satsa på litteratur och dans! Alla barn på Vi som Växers förskolor kommer under oktober – december månad få möta böckerna ”Ture kokar soppa” & ”Den underbara pumpan” (beroende på ålder) och berätta sagan med rörelser och till stämningsfull musik. Till vår hjälp har vi bland annat Danspedagogen och koreografen Sophia Färlin-Månsson. 

Väx med oss!

Vi är nyfikna på dig som förskollärare! Vill du utvecklas tillsammans med oss? Vi söker ständigt efter engagerade och kompetenta medarbetare, barnskötare och förskollärare....

Läs mer