Öppet i sommar

Förskolorna Helge & Vansö har sommarstängt veckorna 28, 29, 30. Under vecka 31 (kl.07:30 – 17), 32 (kl.07 – 18)  håller vi öppet för de familjer som anmält sitt behov innan på förskolan Vansö. Vecka 33 är båda förskolorna öppna igen efter sommaren enligt ordinarie öppettider (kl.06:30 – 18:00). Trevlig sommar!