Organisation

Vi som Växer AB driver totalt fem förskolor. Sunnebo och Rensättra i Nacka Kommun och Helge, Vansö och Bandängen i Älvsjö/Stockholms Stad.

Förskoleverksamheten har tillsammans ca 350 barn inskrivna och ca 80 anställda medarbetare. Vårt huvudkontor samt utbildningslokaler ligger i Nacka Strand. Vi som Växer har en utvecklingsgrupp där Rektor/VD, vVD, Förskolecheferna för Älvsjö och Nacka samt vår Pedagogista ingår.

 

Vi som Växers pedagogiska utvecklingsenhet (PU) leds av vår Pedagogista i samråd med utvecklingsgruppen.