Rensättra – Nacka

I konkurrens med nio andra anordnare fick vi 2007 förtroendet av Nacka kommun att starta två nya förskolor i Nacka. Ur kommunens motivering kan man läsa:

”Vi som Växer har för Nacka Kommun ett mycket intressant pedagogiskt koncept med Reggio Emilias arbetssätt med egna ateljéer och en anställd ateljérista. Vi som Växer har medvetet rekryterat män och har fokus på genusfrågor, vilket är positivt för Nacka Kommun som har få män inom förskoleverksamheten. Vid vårt besök på förskolorna fann vi en mycket välplanerad pedagogisk lärande miljö som också är barnsäkrad. Vi som Växer tilldelas båda förskolorna för att få möjlighet att anställa en ateljérista till de båda förskolornas ateljéer”

Tillsammans med pedagogerna har vi lyckats skapa en pedagogisk miljö med ateljéer som inspirerar till utforskande. Vi är stolta över vår verksamhet och hälsar alla intresserade välkomna!

 

Läs mer