Prioriterat utvecklingsområde

Vi som Växer har valt rubriken Visa & Undervisa på vårt prioriterade utvecklingsområde för läsåret 2020-2021. Under året vill vi utveckla metoder för att VISA förskolornas fina kvalitetsarbete för barn, kollegor och vårdnadshavare. Vårt fokus kommer att ligga på att bli förtrogna med det digitala verktyget TYRA.

Utvecklingsområdet innehåller även begreppet UNDERVISA som vi valt för att fortsätta med vår kompetensutveckling i och med revideringen av läroplan för förskolan. Detta år vill vi fördjupa vårt kunnande inom undervisning med fokus på språkutvecklande principer. Till vår hjälp kommer vi att använda Skolverkets material inom ”läslyftet”.