Visa & Undervisa

Vi som Växer väljer inför varje verksamhetsår ut ett prioriterat utvecklingsområde som vi vill fördjupa oss och konstruktivt utvecklas inom. De prioriterade utvecklingsområden som vi väljer är tänkta att de skall bidra med någon nytta för barnen och verksamheten.

Vi som Växer har valt rubriken Visa & Undervisa på vårt prioriterade utvecklingsområde. Under läsåret vill vi utveckla metoder för att VISA förskolornas fina kvalitetsarbete för barn, kollegor och vårdnadshavare. Vi kommer att göra detta genom det digitala verktyget TYRA.

Utvecklingsområdet innehåller även ordet UNDERVISA som vi valt för att fortsätta med förra årets kompetensutveckling i och med revideringen av läroplan för förskolan. Detta år vill vi fördjupa vårt kunnande inom undervisning med fokus på språkutvecklande principer. Till vår hjälp kommer vi att använda Skolverkets material inom ”läslyftet”. Vi som Växer har vi valt att låta alla avdelningar välja vilken modul som känns relevant.