15/1 till 15/2 – Skolval

Snart är det snart dags att välja skola/förskoleklass för barnen som fyller sex år under 2018. Skolan du skickat in en ansökan till kan sedan informera dig om när du kan få besked om du fått en plats eller inte. Skolorna ska ha fasta datum för när besked lämnas (datumen varierar mellan skolorna) och eleverna antas enligt Stockholms stads antagningsregler. Mer information finns på www.stockholm.se/sokaskola.