Sportlov v.9

Vi närmar oss sportlov! Om ni planerar att vara lediga vänligen meddela din avdelning. Då hjälper ni oss så att vi kan planera för måltider och slipper slänga mat samt för en god personaltäckning.
Tack för ett gott samarbete,