Språkets betydelse – Högläsning

Under 2019 och 2020 har Vi som Växers Rektorer tydligt prioriterat språkets betydelse för barns utveckling och lärande i sina verksamhetsplaner. Det har resulterat i att alla förskolors avdelningar arbetar fördjupat på något sätt med språk och barnens språkutveckling kopplat till projektprocesserna.

Vill du läsa mer om vårt arbete med barnen klicka här:

Projekt