Styrdokument

Vi som Växer verksamhetsidé och uppdrag:

Profil: utforskande pedagogik, normkritiskt förhållningssätt och en ”lärande organisation”