Ett ord från förskolechefen

I konkurrens med nio andra anordnare fick vi 2007 förtroendet av Nacka kommun att starta två nya förskolor i Nacka. Ur kommunens motivering kan man läsa:

”Vi som Växer har för Nacka Kommun ett mycket intressant pedagogiskt koncept med Reggio Emilias arbetssätt med egna ateljéer och en anställd ateljérista. Vi som Växer har medvetet rekryterat män och har fokus på genusfrågor, vilket är positivt för Nacka Kommun som har få män inom förskoleverksamheten. Vid vårt besök på förskolorna fann vi en mycket välplanerad pedagogisk lärande miljö som också är barnsäkrad. Vi som Växer tilldelas båda förskolorna för att få möjlighet att anställa en ateljérista till de båda förskolornas ateljéer.”

Tillsammans med pedagogerna har vi lyckats skapa en pedagogisk miljö med ateljéer som inspirerar till utforskande. Vi är stolta över vår verksamhet och hälsar alla intresserade välkomna!

 

 

Sebastian Brukroken
Förskolechef Nacka

Förskolechef Sunnebo

Sebastian Brukroken

08-747 67 75
0709-886 543
sebastian@visomvaxer.se

Lediga platser

Just nu har vi möjlighet att ta emot fler barn och familjer till höstterminen 2017. Hör av er till mig om ni är intresserade!

0709-886 543
sebastian@visomvaxer.se

Avdelningar

 

Utetelefon
08-747 67 70
nacka@visomvaxer.se

 

Stubben
08-747 67 71
stubben@visomvaxer.se

Igelkotten
08-747 67 72
igelkotten@visomvaxer.se

Gräshoppan
08-747 67 73
grashoppan@visomvaxer.se

Köket
08-747 67 77
skok@visomvaxer.se

 

Besöksadress

Trollsjövägen 7
132 46 Saltsjö Boo

Sunnebos senaste nyheter

Kalendarium

Laddar… Laddar…

Matsedel

3

Antal avdelningar

12

Antal pedagoger

56

Antal barn