Projekt

Vid våra förskolor arbetar vi med många varierande projekt. Dessa utgår från de tankar och intressen vi observerat hos barnen. Alla projekt genomförs med ett processinriktat arbetssätt. I detta arbete är barnens utforskande det centrala. Barnens upptäckter dokumenteras och återkopplas alltid till dem.De äldsta barnen på våra förskolor ingår i åldershomogena forskargrupper. Dessa barn deltar aktivt i egen reflektion och dokumentation.

Här kommer ni att kunna följa och läsa dokumentation från avdelningarnas olika projektarbeten. Vår intension är att ni skall kunna följa lärprocessen under arbetets gång.

Projekt- Hållbar framtid

Varje avdelning på Vi som Växer ska få skapa sin berättelse kring ekologiskt tänkande med ett växtlighetsperspektiv för en hållbar framtid med barnens meningsskapande i fokus.
För oss på förskolan Sunnebo har detta inneburit att vi pedagoger planerat vår verksamhet utifrån en tanke om att väcka lust hos barnen att undersöka, reflektera och öka förståelse för hållbarhetsfrågor.
Vi tror på tankegången om att det vi inte har en relation till bryr vi oss inte om. Därför behöver vi inom utbildningsväsendet rikta uppmärksamhet gentemot det barnen förväntas ta ansvar för och de attityder de ärver av oss. Det vi sätter under luppen får ett annat värde för en som beskådar den. Med den målande devisen ”Det du känner bryr du dig om” tänker vi att barnens relationella möten med natur och växtlighet också leder oss in på det spåret.

Hur?
Beprövad erfarenhet och även vetenskapen vittnar om att barnen har ett empatiskt förhållningssätt mellan mänskligt liv och ickemänskligt liv. De rör sig kanske friare än oss vuxna i det relationsbyggandet. De har förmågan och kraften att värna om fantasin som en strategi för lärande och kreativitet.

Pågående arbeten på Sunnebo september 2017

På Sunnebo lär vi i oss i år om hållbarhetsfrågor genom att närstudera vilket LIV vi ser i växtlighet.

Ett av barnen hos oss hade hittat en snigel/snäcka på landet under sommaren. Det fanns bilder från detta sommarminne som några barn hade funderingar kring. ”Det är bra att ha ett hus när det regnar” ”Eller när det blåser och kommer mycket löv på en” ”När skalet är tomt får en annan snigel flytta in där” Ja verkligen! Sniglarna väckte många nyfikna frågor hos barnen.

Sniglarna har nu fått flytta in på förskolans tre avdelningar och nu väntar ett utforskande där glada, klibbiga, röriga, snurriga, lugna och vackra ting får fylla vårt projekterande.

Vi pedagoger lägger nu stor vikt vid att komma på hur vi kan undersöka sniglar tillsammans med barnen på förskolan. Vi vill nu erbjuda ett utforskande kring samma ämne (snigeln). Ett utforskande som är roligt, lärorikt och utvecklande både för äldre och yngre barn.