Projekt

Vid våra förskolor arbetar vi med många varierande projekt. Dessa utgår från de tankar och intressen vi observerat hos barnen. Alla projekt genomförs med ett processinriktat arbetssätt. I detta arbete är barnens utforskande det centrala. Barnens upptäckter dokumenteras och återkopplas alltid till dem.De äldsta barnen på våra förskolor ingår i åldershomogena forskargrupper. Dessa barn deltar aktivt i egen reflektion och dokumentation.

Här kommer ni att kunna följa och läsa dokumentation från avdelningarnas olika projektarbeten. Vår intension är att ni skall kunna följa lärprocessen under arbetets gång.

Projekt- Hållbar framtid

Varje avdelning på Vi som Växer ska få skapa sin berättelse kring ekologiskt tänkande med ett växtlighetsperspektiv för en hållbar framtid med barnens meningsskapande i fokus.
För oss på förskolan Sunnebo har detta inneburit att vi pedagoger planerat vår verksamhet utifrån en tanke om att väcka lust hos barnen att undersöka, reflektera och öka förståelse för hållbarhetsfrågor.
Vi tror på tankegången om att det vi inte har en relation till bryr vi oss inte om. Därför behöver vi inom utbildningsväsendet rikta uppmärksamhet gentemot det barnen förväntas ta ansvar för och de attityder de ärver av oss. Det vi sätter under luppen får ett annat värde för en som beskådar den. Med den målande devisen ”Det du känner bryr du dig om” tänker vi att barnens relationella möten med natur och växtlighet också leder oss in på det spåret.

Hur?
Beprövad erfarenhet och även vetenskapen vittnar om att barnen har ett empatiskt förhållningssätt mellan mänskligt liv och ickemänskligt liv. De rör sig kanske friare än oss vuxna i det relationsbyggandet. De har förmågan och kraften att värna om fantasin som en strategi för lärande och kreativitet.

På våra tre avdelningar håller barnen just nu med sitt utforskande på att skriva sina berättelser.

Stubben- vår yngrebarns avdelning
På avdelningen Stubben utgår årets projektberättelse utifrån barnboken ”Ture kokar soppa” skriven av Thomas Tidholm. Berättelsen bjuder in barnen till att tänka kring växtlighet och mangos. Ture och hunden Hej De sår ett frö, vattnar och väntar. Så plötsligt börjar det växa så det knakar. Och snart kan Ture och Hej koka soppa på alla mangofrukter som växer i trädet. Mangosoppa är gott tycker Ture och Hej och det tycker även barnen på Stubben.


På Stubben har vi lässamtal varje dag med barnen. Läsning ser vi som en meningsskapande aktivitet där många språkliga processer pågår samt där ordförrådet också växer. Vill ni höra mer om vårt projekt och hur vi arbetar? Välkomna att höra av er till oss så berättar vi gärna mer.

 

 

Igelkotten –  3-5åringar
På avdelningen Igelkotten utgår årets projektberättelse utifrån svampar som barnen stannat upp och reflekterat mer fördjupat kring, men också en specifik populärkultur har ”trängt” sig in i förskolan som vi upptäckt har mycket gemensamt med växtligheter.

Svamparnas ekologiska betydelse är ungefär lika stor som växternas och djurens. Många av våra vanligare matsvampar är så viktiga för trädens närings- och vattenupptag att träden knappast skulle överleva någon längre tid utan deras så kallade mykorrhiza. Svampar tillsammans med bakterier räknas som de mest betydelsefulla nedbrytare som finns, så varför inte börja med att bekanta sig med våra underbara matsvampar och sedan fortsätta med att utforska resten av svampvärldens fascinerade hemligheter.

Har ni också intresse för svamparnas magiska kraft? Kom och dela med dig till oss, vi vill gärna öppna upp för samtal med er kring vårt projekt.


Gräshoppan – 3-5åringar
På avdelningen Gräshoppan utgår årets projektberättelse utifrån barnens tidigare erfarenheter kring odling och omhändertagande av växtlighet.

Barnen studerar fröers variation både när det gäller mångfald och utveckling. Varje väcks vår förundrar över naturens och växtlighetens sätt att växa och bli. På avdelningen har vi två valt två uttryckssätt som vi fördjupar tillsammans med våra barn som är dramaturgi och teckning. V

id tecknandet ges barnen möjlighet att skapa berättelser om frön genom sina närstudier som de gör och med dramaturgin använder vi leken för att gestalta frön och dess växtligheter. Teckning som språk är någonting som vi på Gräshoppan ser som värdefullt och för att för er läsare kunna visa vad vi menar så får ni gärna kom in och kika.