Tack för ert engagemang och synpunkter!

Nu har vi fått resultatet av Stockholms stads brukarundersökning gällande förskolan. Vi kommer att analysera era svar under kommande utvärderingsdagar som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vår intention är att återge våra tankar och reflektioner kring utvecklingsområden inför nästa läsår under föräldramöten och Förskoleforum. I samarbete med er familjer formar vi en förskola med höga resultat både när det gäller trygghet som måluppfyllelse. Tack!