Titta teckning!

Papper och penna har ett bredare användningsområde än att ”bara” rita och skriva. Det är ett verktyg för att kunna gestalta det en tänker. Vi ritar inte för att fördriva tiden, utan det kan istället förstås som ett sätt att bearbeta medvetet eller omedvetet upplevelser som en har varit med om.

Pedagogisk tanke

Pennan kan förlänga ens tanke.

Tecknen som bildas på pappret kan inte vara ett krav på att det alltid ska likna det vi ritar av, men vi kan sätta kravet att barnen ska få skapa sig en relation till verktyget. Kravet läggs då inte på barnen utan på oss i verksamheten.

Genom att vi erbjuder papper och penna och samtidigt växtligheter som nu är vårt projektfokus får barnen möjligheten att fördjupa sitt seende och se detaljer och nyanser i det dem får möta.

Intressant vore det om vi kan observera barnens olika sätt att använda papper och penna, synliggöra det här på väggen för varandra och på så sätt prata om olikheter  som ett värde.

Metod

I ateljén finns nu uppdukat med papper i olika färger, storlekar och känsel. Här välkomnas barnen att undersöka och experimentera med papper och pennor för att bli bekanta med materialet och dess egenskaper. Låt barnen få undersöka hur kritor känns, smakar, luktar och låter.

 

Testa vad som händer om man ritar med svart penna på svart papper?
På hur många olika sätt kan man vika ett papper?

Observera vad som händer när barnen får ett litet papper framför sig eller när de får ett större papper?
Blir det någon skillnad?

Pröva och ha kul!