Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Vi är stolta över att ha fått utmärkelsen från Skolverket med anledning av våra förskolors framgångsrika arbete med lärande för hållbar utveckling!
Barn och personal har arbetat med området på olika sätt, exempelvis senaste läsårets arbete från ”Jord till Bord”.